مهندسی سبک زندگی لیبرال

نخستین بار، صدور سبک زندگی آمریکایی به عنوان یکی از ابزارهای رسمی سیاست خارجی آمریکا با تدوین «طرح مارشال» در سال .1947م اتفاق افتاد.

حسن عباسی:

ایدئولوژی سرمایه‌داری غرب شکست خورده است

خوبان خبر: رئیس مراکز عمده پژوهشی بررسی مسائل سیاسی در کشور گفت: آنچه افق تاریک سرمایه‌گرایی نامیده می‌شود به این دلیل است که این چهار سرمایه‌داری دچار مشکل شده و ایدئولوژی سرمایه‌داری تقریباً شکست خورده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads