استراتژی آمریکا در مذاکرات هسته ای؛

«دبه مرگ» برای رضایت به «تب لوزان»

طرف مقابل با اتخاذ یک تاکتیک هوشمندانه و پیچیده در فاصله انتشار بیانیه لوزان تا ضرب الاجل پایان ژوئن، می خواهد اصطلاحا به مرگ بگیرد تا ایران را به تب لوزان راضی کند و از این رهگذر توافق نهایی بدی را به ما تحمیل کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads