با صدور بیانیه ای؛

اتحادیه اروپا همه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرد

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای، همه تحریم های اقتصادی مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو و اجرایی شدن لغو آنها را به زمان اعلام آژانس مبنی بر ایفای تعهدات ایران موکول کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads