اعتراض مردم لُر به سخنان جنجالی حمید گودرزی

خوبان خبر: ظاهرا حمید گودرزی در پاسخ به سوال مجری گفته است : ” فقط مسخره نکنید منو ها اما متاسفانه لر هستم ” که این نوع ادبیات حمید گودرزی بازتاب گسترده ای میان رسانه های استان های لر نشین داشته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads