عكس: دكتر ولايتي در لباس ورزش رزمي

خوبان خبر: دكتر علي اكبر ولايتي كه پيشتر لباس ديپلماتيك، پزشكي و سخن وري به تن كرده بود، اين بار لباس ورزش كره اي هاپكيدو را با پيراهن منحصر به فرد و به قول خود «يقه ولايتي» پوشيده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads