دادستان تهران از وزارت ارشاد درخواست کرد؛

نظارت بر مزون هایی که لباس های غیرمتعارف عرضه می کنند

دادستان تهران گفت: با توجه به صدور مجوز مزون‌های لباس و تأیید طراحی لباس‌ها توسط کمیسیون مد و لباس وزارت ارشاد این نهاد بر نحوه‌ فعالیت مزون‌ها که لباس‌های غیرمتعارف عرضه می‌کنند، نظارت کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads