بازگشت قوهای سپید به لیگ برتر

بسیاری از مردم انزلی که معتقدند این تیم با ناداوری ها و حرکات ناجوانمردانه از لیگ برتر حذف شده بود ،خرید امتیاز تیم نفت تهران را حق خود می دانستند و اخبار این موضوع را به شدت پیگیری می کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads