برخورد پلیس با قمارخانه‌ های اینترنتی

خوبان خبر: بحث شرط‌بندی و قمار از جمله فعل‌های حرامی است که در دین اسلام به آن اشاره شده و بر همین اساس انجام آن جرم محسوب می‌شود، با این حال گاه در برخی سایت‌های اینترنتی دیده‌ شده که در فضای مجازی شرط‌بندی و قمار به شکل جدیدی زنده می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads