حسین شریعتمداری: نزده می رقصند!

پذیرش قطعنامه فصل هفتم خلاف امنیت ملی است

حسین شریعتمداری در مقاله امروز کیهان نوشت: پذیرش قطعنامه فصل هفتمی خلاف امنیت ملی ایران است و همه مقاومت ۱۱ ساله در چالش هسته‌ای را به باد می‌دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads