مسلمانان در قطب چگونه روزه می گیرند؟

فاصله بیش از 20 ساعت میان اذان صبح تا اذان مغرب در مناطق نزدیک به قطب شمال و جنوب، یک پرسش بزرگ برای همه آنهایی است که می خواهند بدانند روزه گرفتن در این مناطق چگونه است؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads