درگیری در سالن وزارت کشور پس از پایان صحبت مشایی/ درگیری شدید بین خبرنگاران

خوبان خبر: پس از پایان صحبت مشایی در سالن 600 نفره وزارت کشور قدیری ابیانه به صورت خودسرانه پشت جایگاه قرار گرفت تا مطالبی علیه مشایی بیان کند که در این حین یکی از حامیان مشایی مانع سخنان قدیری ابیانه شد، که باعث درگیری شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads