«از زیارت وارث احمدی نژاد برای مشایی تا محوریت قانون اساسی بر اساس فهم من»

خوبان خبر: معلوم نیست آیا این حکم عالی ترین مقام اجرایی کشور و رئیس جنبش عدم تعهد برای رئیس دبیرخانه این جنبش است یا زیارت وارثی جدید برای یکی از اولیاء‌الله!؟ اما اینکه چرا احمدی‌نژاد تا این اندازه به مشایی ارادت دارد، همواره سؤال بی پاسخی بوده که نزدیکان دیروز و حتی امروز رئیس جمهور از پاسخ به آن عاجز مانده‌اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads