عرب نیا سکوت را شکست / بازیگر نقش شهید چمران از عدم حضور خود در آخرین سکانس گفت:

از دو هفته پیش به تهیه کنندگان گفته بودم که نمی توانم در آن زمان خاص سر فیلمبرداری باشم.

خوبان خبر: عرب نیا به همین بسنده کرد و گفت که حرفهای بیشتر به فیلم چمران ضربه خواهد زد . فیلمی که به گفته او فیلم خیلی خوبی شده است حتی بدون حضور او در سکانس آخر.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads