واکنشی به کم حافظه خواندن برخی توسط رئیس جمهور

فکت شیت ایرانی؛ چه کسی فراموش کرده است؟

هرچند دیگر شاید دیر باشد و در عالم سیاست، برخورد نادرست «تحقیر منتقدین» دیگر به نام آقای روحانی ثبت شده است اما به نظر می رسد اصلاح این رویه شاید بتواند از عمق بخشیدن به این ضعف جلوگیری کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads