كاش جناب مطهري، مصلحت‌ها را فداي اصرار بر مواضع نمي‌كرد.

خوبان خبر: آيا لزومي داشت كه تنها بعد از گذشت چند روز از سخنان رهبري، مجددا اين موضوع را عنوان كند؟ آيا ضرورتي وجود داشت كه پس از اقدام قابل تحسين نمايندگاني كه به توصيه‌ي رهبري گوش فرا داده و از استيضاح رئيس‌جمهور منصرف شدند، اين سخن بار ديگر تكرار شود؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads