جدیدترین توطئه علیه امنیت ملی؛

فرمان اجرای اسیدپاشی در سایر شهرها توسط رسانه‌های زنجیره‌ای+اسناد

طی یکی دو روز گذشته رسانه های زنجیره ای در اقدامی هماهنگ، مسیری را در پیش گرفته اند که به اسیدپاشان خط می دهد اقدامات شنیع خود را در سطح کشور گسترش دهند. در این پروژه آن ها از روش خبر معکوس استفاده کرده اند و ترس از فراگیر شدن اسیدپاشی ها در سایر شهرهای کشور را به عنوان تیتر اخبار خود قرار داده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads