کودکان انگلیسی در آرزوی داشتن پدر!

خوبان خبر: در حالی که بیشتر کودکان در روز کریسمس آرزو دارند از والدینشان اسباب‌بازی هدیه بگیرند، برخی از کودکان انگلیسی آرزوی بزرگتری دارند و آن داشتن پدر است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads