تقدیر بهاره رهنما از عناصر فتنه88

با گذشت حدود سه سال از فتنه 88 و درک واقعیت های آن و نظر به اعترافات عناصر دخیل در فتنه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، متاسفانه برخی هنوز از خواب غفلت بیدار نشده و همچنان بر ادعای دروغین عناصر فتنه پای فشاری کرده و از آنان حمایت می کنند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads