مفاسدش از فوایدش بیشتر است

فتوای آیت الله مکارم شیرازی علیه رایتل!

خوبان خبر: «به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads