عوام مراقب خواص باشند!

خوبان خبر: در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را بدوشند

ساکتین فتنه فرهنگی!

خوبان خبر: ويژگي اهالي کوفه آن است که در بزنگاه و ضرورت حضور دينداران قليل مي‌شوند چرا که معمولا مدعيان دينداري و عبيد دنيا حال و حوصله هزينه دادن براي دين و دفاع از آن را ندارند!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads