تلاش فتنه گران برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور؛

اعتراف بزرگ مشاور میرحسین

مشاور میرحسین موسوی با اعتراف تلویحی به دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ گفته است: “این حق یک معترض به نتیجه انتخابات است که اشتباه کند، و بر اساس همان اشتباه اعتراض کند”!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads