فالگیری و رمالی به روش اپراتورهای تلفن همراه

سود هنگفت اپراتورها از بازی با اعصاب مردم+ عكس

فال گیری علاوه بر اینکه بدعت در دین به حساب می آید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز یک معزل بزرگ است که خانواده های زیادی قربانیان اقتصادی و اجتماعی آن هستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads