رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران:

جانباختگان حادثه منا «شهيد» محسوب می‌شوند

رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان اينكه جانباختگان فاجعه منا شهيد اعلام خواهند شد، اظهار داشت: خانواده اين عزيزان فقط از خدمات فرهنگی بنياد استفاده خواهند كرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads