فرماندار رشت در جلسه تودیع و معارفه بخشدار خشکبیجار؛

شاددوست عملکرد بسیار خوبی داشت/ محمدنژاد از نیروهایی است که در دامن نظام تربیت شده است

مهدوی از محمد نژاد خواست تا برنامه هایش را به مردم ارائه دهد و تلاش نماید تا رضایتی را که شاددوست کسب نموده در بین مردم خشکبیجار به دست آورد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads