آیا کسی هست که خطرات فرهنگی تکنولوژی دنیا را رصد کند؟

آقایان مدیر فرهنگی! مسئله‌ی رایتل را که ماست‌مالی کردید، با عینک هوشمند چه می‌کنید؟

نمی‌دانم سن و سال‌تان قد می‌دهد که ماجراهای داشتن ویدئو را دیده و یا حتی تجربه کرده باشید یا نه؟ وسیله‌ای که تا همین پانزده سال پیش٬ اصلی‌ترین دشمن فرهنگ اسلامی و ایرانی ما بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads