یادداشت/

عید غدیر سرچشمه هرحمد و ثنای است که بدو آراست و اسلام از او برخاست/غدیر عهد پیمان،میثاق به عهد است

غدیر سرچشمه هرحمد و ثنای است که بدو آراست و اسلام از او برخاست. غدیر تغییر بدر و احد و شان نزول صفین و نهروان بوده و (بدر) عدالت می خواست (احد) شجاعت را آرزو می کرد (خیبر) تماشای صداقت را تمنا داشت.

محل کنونی غدیر خم را ببینید!

تصاویر زیر مربوط است به منطقه‌ای که کاروان حجاج در راه برگشت از حجةالوداع در آن منطقه توقف کرده‌اند. در تاریخ آمده است، به این منطقه به دلیل وجود برکه‌ای، غدیر خم گفته می شد. این برکه در منطقه جحفه واقع است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads