عیدانه – صابر خراسانی

ولوله نجیب گنجشک ها/ حضور گرم مهربون خورشید/ دل شوره های توی حوض/ رقصیدن زلف درختای بید … نماهنگ « عیدانه » یا صدای « صابر خراسانی »

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads