چهره متفاوت از رهبر انقلاب + زندگی نامه

خوبان خبر: پدرم روحانى معروفى بود، اما خيلى پارسا و گوشه‌گير […] زندگى ما به‌سختى مى‌گذشت. من يادم هست شب‌هايى اتفاق مى‌افتاد كه در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت براى ما شام تهيه مى‌كرد. […] آن شام هم نان و كشمش بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads