به روایت دوربین خوبان خبر؛

روز سوم اعتکاف در مسجد جامع خشکبیجار

روزهای خوش اعتکاف و خلوت با خدا، با انجام اعمال ام داوود و صرف افطار، در غروب پانزدهم رجب همزمان با رحلت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س) به پایان رسید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads