عکسی ازمحمد اصفهانی قبل از معروف شدن

خوبان خبر: اصفهانی تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در مدرسه علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادرش لغو شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads