دستگيري اعضاي 2 باند سرقت به عنف تحت پوشش مسافركش در رشت

خوبان خبر: كارآگاهان با انجام بررسي و تحقيقات بعدي دريافتند مسافركش‌نماها با استفاده از دو خودروي پرايد و پيكان در مدل‌ها و رنگهاي مختلف، مسافران را پس از سوار كردن، در فرصتي مناسب خودرو را به جاده فرعي تغيير مسير داده و با تهديد چاقو، اموالشان را به سرقت مي‌برند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads