بررسی عملکرد شرکت مخابرات در ۵ سال اخیر

با اقدامات اخیر مخابرات استان در جایگزینی کابلهای سرقتی به کابل خاکی و افزایش سرعت اینترنت و رضایت مندی مشترکین دیتا و توسعه کابل مناطق شهری شهرستانهایی که فاقد امکانات تلفنی بودند و توسعه خدمات تلفن همراه ازجمله اتفاقات خوبی بود که در چندماهه اخیر در مخابرات گیلان افتاده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads