غزه کربلایی دیگر

خانم شیرین عبادی فعال به ظاهر حقوق بشر چرا یک اعتراض نکردید به این کشت و کشتار؟ مگر مردم فلسطین بشر نیستند؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads