پول زور! از سیاست تا ورزش؛

این متهمان مدعی

باری به گمان من دولت بعدی در این خصوص وظیفه سختی دارد و قوه قضائیه نیز در نیمه دوم سال ‎جاری، بسیار روزها و دادگاه‎های شلوغی را خواهد داشت. باید هم از باند ورشکستگان ایران و کارچاق‎کن‎های دولت و جریان انحراف که در مقام مدیر با پول مردم به امیال یک نفر خدمت کردند، نسق بکشد و هم تکلیف این افتضاحات پاک‎ترین دولت تاریخ ایران را معلوم سازد!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads