پاسخ علی مطهری در خصوص جبهه نرفتنش/

تشخیص دادم جبهه رفتن واجب نیست

علی مطهری در پاسخ به سوالی که از وی درباره علت جبهه نرفتن او پرسید گفت تشخیص داده که جبهه رفتن واجب نیست و انتشار کتب استاد مطهری واجب است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads