علامه طباطبایی

گفتاری اجمالی درباره “جن”

خوبان خبر: كلمه (جن) به معناى نوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند، و قرآن كريم وجود چنين موجوداتى را تصديق كرده، جنیان نیز مانند انسان داراى شعور و اراده بوده و علاوه بر اين، كارهايى سريع و اعمالى شاقه را مى توانند انجام دهند، كه از نوع بشر ساخته نيست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads