عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس:

۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه غرامت کشاورزان اختصاص یافت

عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس گفت: امسال برای نخستین بار در یک ردیفی جداگانه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه غرامت کشاورزان اختصاص یافت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads