عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

رشد “زیر نیم درصدی” پژوهش در کشور نگران‌کننده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه وضعیت کنونی فعالیت‌های پژوهشی در کشور بسیار ناچیز و اندک است گفت: تحقیق و پژوهش در کشور مغفول مانده و با رشد اندک و ناچیز “نیم درصدی” مواجه است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads