پرسش و پاسخ مهدوی/

آیا برای «منتظر»، عصر غیبت با عصر حضور تفاوت دارد

هیچ تفاوتی از نظر پاداش و اجر معنوی در دو زمان برای عارف حق‌شناس وجود ندارد، بر اساس بعضی روایات عمل عارف به امام زمان که همان منتظر واقعی است از بعضی جهات بر اعمال کسانی که زمان حضور را درک می‌کنند، برتری دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads