علت ورود عسل بدیعی به سینما با یک تعهد کتبی

خوبان خبر: به عقیده من سلامت و نجابت عسل بدیعی بیش از ظرفیت سینمای ایران بود و بدیعی در مسیر شهرتش هیچگاه دستخوش تغییرات رفتاری نشد و همچنان اصالت رفتاری خودش را حفظ کرد.

یادداشت فریبرز عرب‌نیا در پی درگذشت عسل بدیعی

خوبان خبر: همه کسانی را که از غریبه و آشنا‌، این ضایعه را عرصه‌ای برای تاخت و تاز کینه‌ها و عقده‌های حقیرانه‌شان دانستند، به مقام حق‌ متعال می‌سپارم‌، باشد که با آنان شایسته خودشان و پلشتی‌های وجودشان رفتار نماید.

عسل بدیعی درگذشت

خوبان خبر: عسل بدیعی، بازیگر جوان سینما که بر اثر مسمومیت در بیمارستان لقمان بستری شده بود دقایقی قبل بر اثر لیست قلبی درگذشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads