مجلس تا مرز عزل رئيس‌جمهور رفت

خوبان خبر: در اين سال‌هاي اخير، دين را هم آلوده به خرافات کردند و به نوعي دين مردم مسخره شد؛ ‌اي کاش فقط با دنياي مردم بازي مي‌شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads