دبیر کل حزب الله در جمع عزاداران حسینی؛

حزب الله توطئه نابودی منطقه را خنثی کرد/9-9-6 بهترین راهکار برای تشکیل دولت در لبنان

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه مقاومت از سال 1982 تاکنون توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی منطقه را خنثی کرده است، ترکیب 9-9-6 را بهترین راهکار برای تشکیل کابینه جدید لبنان دانست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads