رئیس شورای شهر خمام؛

امروز حرف اول در برابر توطئه دشمنان و استکبار را بصیرت می‌زند

اسماعیل احمدنیا گفت: امروز حرف اول در برابر توطئه دشمنان و استکبار را بصیرت می‌زند و اگر نخبگانی دانسته یا ندانسته دچار کج‌فهمی شوند و دوباره به پازل دشمن بیفتند دیگر جایگاهی مانند سران فتنه در بین مردم ایران نخواهند داشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads