عکس / بدحجابان روی پوستر شهید

طراحان پوستر «خروش امت حزب الله علیه بی حجابی و بدپوششی» نام و تصویر شهید علی خلیلی را در کنار تصاویری از زنان بدحجاب قرار دادند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads