شهادت در همین نزدیکی؛

تفریحات خانوادگی یک شهید/ تصاویر

برای ثبت نام مدرسه «حورا» دخترمان رفته بودم. پرسیدند تفریحات خانوادگی‌تان چیست؟ من هم گفتم هیئت، بیت رهبری، بهشت زهرا. 30 شب ماه رمضان را از وقتی حورا کوچک بود، با موتور به هیئت می‌رفتیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads