فرزند شهید رضوانخواه:

به بنیاد شهید گفتم اگر برای انتشار کتابم پولی ندارید،پس برای چه کسی بودجه دارید؟

کمیل رضوانخواه گفت: بنیاد شهید کشور درخصوص انتشار کتابم همکاری نکرد و بیان نمود بودجه برای این کار نداریم. من همین جا به این عزیزان می گویم برای منِ فرزند شهید یا همسر شهیدی که در این عرصه فعالیت می کنیم بودجه ندارید پس برای چه کسانی بودجه دارید؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads