دورهم منتشر کرد:

مطهری: معلم اندیشه ،شهید راه عقیده

تعلیم و تربیت، بحث ساختن افراد انسانها است. یک مکتب که دارای هدفهای مشخص است و مقررات همه جانبه‏ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی دارد، نمی‏تواند یک سیستم خاص آموزشی نداشته باشد “(مطهری، 1373تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16)

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads