ناگفته های بسیجی 15 ساله جبهه های نور و نبرد

به گمانم این رسم تاریخ است یک روز در کربلای61، حسین (ع) برای بچه های زینب(س) دایی می شود و رمز جاودانگی را یادشان می دهد و روزی دیگر در کربلای 65، شهید صیقلی برای حاج عباس قصه ما الگو می شود و راه را نشانش می دهد. اگر چه امروز معاون اجرایی سپاه قدس گیلان است اما آن وقت ها کمتر از 15 سالش بود که راهی دیار نور و نبرد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads