یک زنده‌گی ایده‌آل

من روی حصیر زندگی می‌کنم. مکان ثابتی برای زندگی ندارم . اوضاع ایران که به حال عادی برگشت، به هر کجا که احساس نیاز کنم، می‌روم؛ فلسطین، افغانستان، عراق یا هر کجا که لازم باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads