ملتی که شهادت را سعادت می داند پیروز است.

خوبان خبر: ترور یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در کشور لبنان نشانه ی ورشکستگی خودخواهان و سلطه جویان بین المللی است که با آگاهی از شکست خود در برابر پیشرفت های علمی – سیاسی و اقتصادی کشورمان، صرفا به انتقام جویی از ملت عزیز ایران اسلامی روی آورده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads